สารคดีสั้น: แพทย์เคลื่อนที่เดินเท้า พอ.สว.

สารคดีสั้น: แพทย์เคลื่อนที่เดินเท้า พอ.สว.

#จากพระปณิธานขององค์สมเด็จย่า #สู่แพทย์อาสาเดินเท้าพอสว บนภูเขา ยังมีอีกหลายหมู่บ้านที่รถยนต์เข้าไปไม่ถึง ยิ่งในหน้าฝน หากเจ็บป่วยชาวบ้านจะทำอย่างไร.. การมาถึงของหน่วยแพทย์เดินเท้าในทุกๆ ปี จึงทำให้พวกเขามีความหวัง และรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้โดดเดี่ยว ยังมีเรา.. ที่คอยดูแลพวกเขาอยู่เสมอ . #หน่วยแพทย์เดินเท้า #พอสว #Helpthehelpers

Posted by Help the Helpers เพราะเราเชื่อว่า คุณค่าและความดีส่งต่อได้ on Tuesday, August 14, 2018

สารคดีสั้น: แพทย์เคลื่อนที่เดินเท้า พอ.สว.

นำเสนอความสำคัญของหน่วยแพทย์เดินเท้า พอ.สว. ที่ขึ้นป่าขึ้นเขาไปในชุมชนที่รถยนต์ยังเข้าไม่ถึง ซึ่งพวกเขาแทบเป็นช่องทางเดียวของชุมชนห่างไกลที่จะได้รับการดูแลทางการแพทย์