ประวัติ ดร.ปัณณ์ อนันอภิบุตร

ประวัติ ดร.ปัณณ์ อนันอภิบุตร

แนะนำประวัติ ดร.ปัณณ์ อนันอภิบุตร เพื่อนำเสนอให้เป็นช้าราชการต้นแบบ

house-plan

ไม่ว่าจะถ่าย 1 วัน หรือ 10 ปี เราก็ถ่ายเหตุการณ์ได้ตั้งแต่ต้นจนจบ

7467 - Camera on Stand

ตั้งแต่งานเล็กจนงานใหญ่ เราให้บริการผลิตสื่อวิดีทัศน์ทุกรูปแบบ

__Drone

ถ่ายภาพและวิดีโอจากมุมสูง รวมถึง Topographical data capturing

7476 - Live News

LIVE สดทางสื่อสังคมออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ YouTube ในราคาประหยัด