Muslim Woman in Thailand

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

เป็นหน่วยงานรัฐฯ ที่ส่งเสริมการส่งออกแก่ผู้ประกอบการในประเทศไทย และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดโลก

ความต้องการ

การผลิตคลิปวิดีโอสั้น เพื่อส่งเสริมการส่งออกของสินค้า halal ของไทย โดยนำไปลงช่อง YouTube ของ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  โดยมีลักษณะการนำเสนอด้วยการยกตัวอย่างการใช้ชีวิต แสดงโดยคุณไอลดา สุโง๊ะ (กอหญ้า)

Thailand Ready to Serve

Muslim Woman in Thailand

เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสร่วมโปรเจ็คการส่งเสริมการส่งออกสินค้าในครั้งนี้ เราได้ทุ่มเทอย่างสุดกำลัง และด้วยความเข้าใจถึงปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น เราจึงอยากให้ผลงานของเรา มีส่วนผลักดันให้ผู้ผลิตสินค้าไทยทุกราย เติบโต และมียอดขายเพิ่มมากขึ้น เพื่อพัฒนาให้เศรษฐกิจไทยดีขึ้น และเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สินค้าไทย ก้าวไปสู่สากลได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย