KEEP GOING

KEEP GOING

ภาพยนต์สั้นนำเสนอเรื่องราวสะท้อนผลกระทบจากโควิด – 19 เพื่อให้กำลังใจกับคนดูที่กำลังเผชิญปัญหาในวิกฤตครั้งนี้

keep-going