SUNPLAY BANGSALAY

SUNPLAY BANGSALAY

ซันเพลย์ บางเสร่’ ที่พักอาศัยส่วนตัวสุดหรูที่ได้รับการออกแบบอย่างมีเอกลักษณ์ เพื่อเป็นสวรรค์สำหรับผู้ที่ชื่นชอบวิถีชีวิตสไตล์แอคทีฟ ผสานความเหนือระดับ สะดวกสบาย และความอิสระ เอาไว้ด้วยกันอย่างลงตัว

ความต้องการ

นำเสนอความโดดเด่นของ ‘ซันเพลย์ บางเสร่’ ด้วย 3 คลิปวิดีโอ คือตัวหลัก ที่เน้นข้อมูล และ video wallpaper รวมถึงคลิปโฆษณาสั้นเพื่อดุงดูดความสนใจ

สื่อให้ความรู้

เราเลือกใช้นางแบบสูงวัย เพื่อเป็นตัวแทนของกลุ่มลูกค้าหลักของ ‘ซันเพลย์ บางเสร่’ และใช้ภาพอันสวยงาม ตกแต่งสถานที่เพื่อเพิ่มความน่าอยุ่ โดยเน้นกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทำใน ‘ซันเพลย์ บางเสร่’ อย่างสะดวกสบายและมีความสุข