ITALTHAI Solar Floating

ITALTHAI Solar Floating

เราผสมการถ่าย Timelapse หรือวิดีโอย่นเวลาระยะสั้น ผสมกับการถ่ายทำทางอากาศด้วยโดรน เพื่อให้เห็นภาพรวมของโครงการเมื่อการกติดตั้งแผง Solar Floating เสร็จเรียบร้อยแล้ว
วิดีโอลักษณะนี้จะช่วยให้ลูกค้าเห็นศักยภาพของบริษัทและสร้างความน่าเชื่อถือ
house-plan

ไม่ว่าจะถ่าย 1 วัน หรือ 10 ปี เราก็ถ่ายเหตุการณ์ได้ตั้งแต่ต้นจนจบ

7467 - Camera on Stand

ตั้งแต่งานเล็กจนงานใหญ่ เราให้บริการผลิตสื่อวิดีทัศน์ทุกรูปแบบ

__Drone

ถ่ายภาพและวิดีโอจากมุมสูง รวมถึง Topographical data capturing

vr

ทั้งถ่าย และสร้างโปรแกรมสำหรับ VR360