Thai-Nichi Institute of Technology

TNI กับปัญหาวัยรุ่น

ล้านแปดปัญหา ที่มาพร้อมความเป็นวัยรุ่น! . . . . . . . . #ไม่ได้อยู่ดินแดง #อยู่พัฒนาการ #เรียนภาษาญี่ปุ่น #สอบเข้า #รับตรง #go2tni #ตรงไปไทยญี่ปุ่น #ปัญหาวัยรุ่น #ปัญหาที่เรียน #หาที่เรียน #เด็ก61 #TCAS61 #Admission61

โพสต์โดย Thai-Nichi Institute of Technology เมื่อ วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2018

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการจัดอบรมสัมมนาด้านเทคโนโลยีและการจัดการ การให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม และวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม การจัดสอนภาษาต่างประเทศ การจัดพิมพ์หนังสือและวารสารทางด้านเทคโนโลยีและการจัดการใหม่ๆ และให้คำปรึกษาแก่สถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรม

หนังโฆษณา

TNI กับปัญหาวัยรุ่น

เราใช้ความเรียบง่ายกึ่งน่ารักสไตล์ญี่ปุ่นในการเล่าถึงเหตุผลและที่มา ว่าทำไมถึงควรเรียนที่สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น โดยนำเด็กหญิงที่จบมัธยมใหม่มาเป็นตัวเล่าเรื่อง โดยนำชมประสบการณ์ต่างๆ ที่จะได้รับ