แปลมาโดย PinMEMO

Stereo Mix ถูกปิดไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วใน Windows 7 รุ่นต่างๆที่ถูกปล่อยออกมาจนถึงเดี๋ยวนี้

วิธีเปิด:
->> ไปที่ Control Panel
->> Hardware and Sound
->> Manage Audio devices
->> กดที่ Recording แท๊บ คลิกขวาตรงที่ว่างๆ เลือกติ๊กถูกที่ “Show Disabled Devices” และ “Show disconnected devices”
->> คลิกขวาที่ Stereo Mix คลิก enable

credit: HAckEur จาก neowin forum