หลังจากที่เราได้อัดคลิปวิดีโอด้วยเว็บแคมของเราตามบทความ การอัด webcam ด้วย Windows Movie Maker ที่มากับ Windows XP เสร็จเรียบร้อยแล้ว เราจะได้คลิปวิดีโอที่ต้องการอยู่ในหน้าต่างของ Windows Movie Maker ด้วยครับ(ต่อไปจะเรียก WMM) ถ้าเรายังไม่ได้ปิดไปก่อนนะครับ

เริ่มต้นคือเราต้องทำให้คลิปของเราเข้าไปอยู่ในหนังก่อนครับ โดยการลากจากในส่วนของ Collection เข้าไปอยู่ใน Timeline หรือ Storyboard ครับ ลากตามภาพครับ

เสร็จแล้วกดที่ Show Timeline(หรือถ้าเป็นอยู่แล้วก็ไม่ต้องกด) ครับ

เพียงเท่านี้เราก็ได้หนังเราพร้อมเซฟแล้วครับ แต่เราทำต่อไปให้มากกว่านั้นก็ได้ คลิปผมเป็นคลิปปั่นปากกา โดยที่จะฉายภาพปั่นไปรอบแรก เสร็จแล้วก็ปั่นอีกที แต่เป็นแบบ slow โดยใช้คลิปตัวเดียวกัน ผมเลยต้องลากคลิปเดิมลงไปใน Timeline ต่อกันอีกทีครับ

หลังจากนั้นผมก็จะหั่นส่วนที่ไม่ต้องการออกครับ ตามภาพครับ

เสร็จแล้วผมก็จะเลือกส่วนที่ต้องการทำเอฟเฟค โดยการคลิกขวาที่คลิป จากนั้นเลือก Video Effects… แล้วก็เลือกได้ตามต้องการครับ ซึ่งการสั่งเอฟเฟคจากตรงนี้ ทำให้เราใช้ซ้อนกันหลายๆอันได้ครับ

หลังจากได้เอฟเฟคตามต้องการ และตัดต่อคลิปอะไรต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต่อไปที่ขาดไม่ได้ก็คือการใส่ตัวหนังสือ(Title) ครับ ซึ่งวิธีการก็ไม่ได้ยากอะไร โดยการไปที่คำสั่ง Tools>Title and credits…

ทีนี้จะมีตัวเลือก…

  • Add title at the beginning of the movie. – ใส่ตัวหนังสือก่อนจะเริ่มฉายหนัง
  • Add title before the selected clip – ใส่ตัวหนังสือก่อนคลิปที่เลือกไว้ (ที่ลากมาจากด้านบน หรือ Collection)
  • Add title on the selected clip – ใส่ตัวหนังสือลงไปบนคลิปที่เลือกไว้ (มันจะทับคลิปครับ)
  • Add title after the selected clip – ใส่ตัวหนังสือหลังไว้ทีหลังคลิปที่เลือกไว้
  • Add credits at the end of the movie. – ใส่เครดิืทส์ในตอบจบของหนัง

แค่นี้ครับ แล้วเราก็สามารถปรับแต่งสีและลักษณะตัวหนังสือรวมไปถึงสีพื้นหลังได้ครับ โดยหลังจากเราเลือกไปแล้ว ถ้ากด Change the title animation หมายถึง เปลี่ยนลักษณะการนำเสนอของตัวอักษร และ Change the text font and color คือเปลี่ยนสีและเปลี่ยนฟ้อนท์ และหลังจากกดปุ่มใดปุำมหนึ่งไปแล้ว จะมี Edit the title text.. คือเปลี่ยนว่าเราจะพิมพ์อะไรครับ เมื่อทำทุกอย่างเสร็จแล้วกด Done, add title to movie เพียงเท่านี้เราก็ได้ตัวหนังสือตามต้องการแล้วครับ

เสร็จจากนั้น เวลาที่คลิปมันเปลี่ยน มันก็เปลี่ยนซะดื้อๆ ไม่สวยงามเท่าไหร่ มีวิธีแก้ได้ก็คือกดเปลี่ยนจาก Timeline เป็นโหมด Storyboard ก่อนครับ (โดยกดที่ Show Storyboard)

เสร็จแล้วกดที่ Tools>Video Transition… แล้วเลือกตามชอบเลยครับ โดยกดปุ่ม play(รูปสามเหลี่ยม)ด้านขวาเพื่อดูตัวอย่าง เมื่อเลือกได้ตามต้องการแล้ว ก็ลากลงไปใส่ที่ Storyboard ได้เลย ตามภาพครับ

หลังจากทำเสร็จทุกอย่างจริงๆแล้ว ต่อไปก็ต้องทำให้ตอนเปิดกับตอนปิดมันสวนงามโดยการเฟด(Fade)ครับ โดยคลิกขวาที่คลิปแรกเลือก Fade In… และคลิกขวาที่คลิปสุดท้ายใน Storyboard เลือก Fade out

เสร็จแล้วคลิก File>Save Movie File… แล้วเลือก My Computer จากนั้นเลือกเป้าหมายโฟลเดอร์ที่จะเซฟไว้ กด next และเลือกเป็น other > Broadband 150Kbps เหมือนเดิมครับ ถ้าไม่มีให้กด Show more choices.

เพียงแค่นี้เราก็จะได้ไฟล์นั้นมาแล้วครับ

นี่คือคลิปที่ได้